Väärikus

On March 22, 2007, in Uncategorized, by Siim Lepisk

Aeg-ajalt enne järjekordset Ülo Vooglaiu külastust formuleerin selliseid mõtteid:

Mis on väärikus

 • Väärikus on käitumine vastavalt isiklikele ning ühiskonnas üldtunnustatud väärtustele.
  • Ausus:
   • Oma arvamuse ausalt ja viisakalt väljaütlemine, ka juhul kui teiselt poolt on oodata kriitikat selle suhtes
   • Endale ausaksjäämine ja tõele näkkuvaatamine ning sellele vastavalt tegutsemine
  • Vastutusvõime: Oma lubaduste täitmine/pidamine
  • Julgus: Julgemine öelda EI
  • Austus: Ausa tagasiside andmine teisi solvamata
  • Abivalmidus: „Kus häda näed laita, seal tule ja aita” – vajadusel „varrukate üleskäärimine” ja asjade ärategemine
  • Moraalsus: Oma moraalinormidest ja väärtustest mitte allapoole laskumine
  • Diplomaatiline korrektsus: Oskus probleemi lahendada nii, et selle tegevuse käigus ei tekitata teistele osapooltele lahendamise olulisi lisaprobleeme. NB! See ei tähenda suhtumist „juriidiliselt on kõik korrektne”.
  • Tänulikkus: Oma tänu väljanäitamine
 • Väärikus on positiivne vastukaal erinevatele destruktiivsetele mõtteviisidele (vt „mis väärikusest sõltub”)

Kuidas väärikus tekib

 • Väärikus baseerub inimeste isiklikel väärtustel
  • Kuna väärtused on aga regiooniti erinevad, võib ka väärikuse mõiste tajumine olla erinev
 • Iga indiviidi väärikuse olemust taset mõjutab tagasiside nende vanematelt, sõpradelt, töökaaslastelt sotsiaalsetest gruppidest, riigi seadustest

Mis väärikusest sõltub

 • Inimeste lähedaste ja seeläbi kogu ühiskonna heaolu
  • Tüüpilisteks negatiivseteks väljunditeks väärikuse kadumisel/vähenemisel on: korruptsioon, silmakirjalikkus, ignorantsus, julmus, hoolimatus, vastutustundetus, argus, immoraalsus, õelus, tänamatus, …


Tagged with:
 


Close

See lugu meeldis Sulle? 

Telli järgmised inspireerivad postitused  
endale otse postkasti. Sisesta email: