Kuidas leida kvaliteetseid uudiseid

On October 16, 2010, in välkmõte, by Siim Lepisk

Tegin möödunud nädalal eksperimendi: 12 päeva massimeedia meelevallas. Miks ma arvan, et massimeedia on tulvil ebaolulist infot ja on aeg pöörduda tagasi uudiseid tarbima sotsiaalmeediast?

Vali ise oma uudised

Continue reading »

Personal Branding Tools

On July 24, 2010, in In English, by Siim Lepisk

Over time I’ve tried over 100 different personal branding tools. Here are my favorite TOP9 of online applications that successful personal branders are using. As Google offers quite good suite of its own applications, I’ve listed all of them, and good alternatives Google’s applications.

Continue reading »

Tööotsija taustauuring internetis ja sotsiaalmeedias

On May 27, 2010, in Uncategorized, by Siim Lepisk

Persoonibrändi ja sotsiaalvõrgustikega seonduvalt on alati päevakorral privaatsuse teema: kas ja mil määral on eetiline teha potentsiaalse töötaja taustauuringut interneti kaudu? Sellele küsimusele on alatiseks poolt- kui vastuargumente. Tänaseks on teemal “Future employment selection methods: evaluating social networking web sites” lausa teadustöid kirjutatud. Muu hulgas suutsid uuringus osalenud hindajad üksnes sotsiaalvõrgustike profiilide alusel headel ja kehvadel töötajatel ühte moodi vahet teha!

Olen ise nii tööandja rollis kui ka oma pärisnime all aktiivne sotsiaalmeedia kanalites (blogi, twitter, facebook, linkedin jne). Seega on siinkohal mõistlik tööjõuturu elavdamiseks oma kogemust jagada ja isiklikke seisukohti väljendada.

Aspektid, mida sotsiaalmeedias persoonibrändi turundamisel ja inimeste töölevõtmisel silmas pidada:

Continue reading »