Education is the Foundation of Society

On June 18, 2012, in In English, by Siim Lepisk

Last week I delivered a speech at JCI European Public Speaking Championship. The event was in Braunschweig, Germany at JCI European Conference 2012.

As it was not allowed to record the speeches, due to popular demand, please find the final transcript of the speech below.

Continue reading »

Tagged with:
 

Loovus vs Kreatiivsus

On February 24, 2012, in Eesti keeles, by Siim Lepisk

Eestlased on hakanud järjest enam kasutama võõrsõna kreatiivne. Sõna “kreatiivsus” on lisatud õigekeelsussõnastikku ja defineeritud kui loovus, loomingulisus. Samas kuna {kreatiivsus} on kirjutatud looksulgudes, soovitatakse sellise võõrsõna mugandust vältida. ÕS soovitab “kreatiivsus” asemel kasutada mõisteid “loovus” või “loomingulisus”.

Sõber Jüri pakkus välja hea definitsiooni: loovus on millegi materiaalse loomine, kreatiivsus on millegi vaimse/immateriaalse loomine. Arvestades, et “kreatiivne” on ÕS-i järgi lubatud sõna, võiks sellise definitsiooni juurde jääda küll.

Loovat kreatiivsust Sulle! ;)

Tagged with:
 

Magistritöö kirjutamine

On October 26, 2011, in Eesti keeles, by Siim Lepisk

Olen viimasel ajal üsna hõivatud oma EBS EMBA/MBA töö ekspertintervjuude läbiviimise ja töö kokkukirjutamisega.

Töö tuleb esitada eelkaitsmiseks juba 3. novembril, 14. novembril on eelkaitsmine, 24. novembril lõplik esitamine, 5-9 detsembril lõppkaitsmine ja 15. detsembril lõpuaktus.

Kuivõrd eelkõige peavad tavapärased tööülesanded täidetud olema, tuleb igapäevaselt rakendada halastamatult produktiivset ajaplaneerimist ja ülejäänud teemadele minimaalselt aega pühendada. Palun siis mõistvat suhtumist kui ma telefonikõnedele ei vasta vms. Tavaliselt e-mail või SMS ikka aitab ühendust võtta.

Uuendatud 7.12.2011: MBA töö sai kaitstud hindele “Suurepärane”. Peagi tuleb töö kokkuvõte ka siia blogisse ja mu Slideshare’i kontole nähtavale.

Tagged with: