Managing digital agency growth

On May 4, 2011, in In English, by Siim Lepisk

My MBA thesis at Estonian Business School will be on growth management. More precisely, I’m focusing on growing digital services company from 15 to 50 employees in three years. I’m looking to conduct expert interviews with 10 chief executives having this real-life experience. Several good guys have already agreed for interview, but I’m looking for more. So, if you’d love to input your experience into a Master’s thesis and growth of Estonian export, please get in touch with me.

Continue reading »

Tagged with:
 

Ettevõtete liitmisest ja lihtsusest

On June 24, 2008, in Uncategorized, by Siim Lepisk

Kuulates üht Deloitte’i maksukonsultantide diskussiooni M&A teemal Deloitte Insights Podcast‘ist, formuleerus paar huvitavat tõdemust:

  1. Ettevõtte üksuste arv peaks hallatavuse ja (majandusliku) efektiivsuse huvides olema minimaalne. Seda ka pärast liitmist.
  2. Enne ettevõtete liitmist koostavad Business Development inimesed suure nimekirja erinevatest “paranevatest” kriteeriumitest. Samas pea kunagi pärast ettevõtete ühinemist neid kriteeriumite täitumist reaalselt ei mõõdeta.
  3. Kui ettevõtte juht ei suuda oma struktuuri ühe A4 peal esitada, on ilmselt õige aeg struktuuri lihtsustamiseks.
  4. Reduce complexity, but don’t needlessly reduce complexity where it delivers value.

Ja lõpetuseks aasta tagasi Mannheim Business School‘is kuulatud Professor Dr. Dr. h.c. Christian Homburg sõnad: “Valdav enamik ettevõtteid liidetakse vaid nende juhtide egost lähtudes. Liitumine ei ole summa summaarumina liitunud ettevõtetele osas majanduslikult rohkem kasumlik kui mitteliitumine.”.

Tagged with:
 

Ettevõtte fookus

On April 7, 2008, in välkmõte, by Siim Lepisk

Viimasel ajal turul ringi vaadates on jäänud mulje, et paljudel ettevõtetel puudub selge arusaam, kes on nende fookuskliendid. Millise kliendi (kelle) jaoks oma äri tehakse?

On olnud märgata suundumust, et mida selgem on ettevõtte fookus (nii klientide mõttes kui tegevuse osas), seda edukam on ettevõte ja seda õnnelikumad on tema töötajad. Töötajate rahulolu on ju ilmselgelt üheks ettevõtete edu aluseks. Ja töötajad on seda lihtsamini rahul ja innustunud töötama, mida selgemalt nad teavad, kelle jaoks ja miks täpselt nad oma tööd teevad. Ning loomulikult on üks teabetöötajate baasvajadusi ka see, et ettevõtte visioon on konstantne, mitte ei muutuks kord nädalas…

Seega kutsun üles iga tasandi juhte veenduma, et nende heaks töötavad inimesed teavad, kuhu suunas ühes paadis liigutakse ning mida peab igaüks järgmiseks sammuna tegema, et võimalikult kiiresti võimalikult magusaid vilju maitsta.